ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ คืนเงินคนจองสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 เม.ย

เมื่อวานนี้ (1 พ.ค.)เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การบริหารสลากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย 

(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563ลงวันที่ 26ก.พ.2563ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในวงกว้างอย่างรุนแรงและรวดเร็ว

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด-19

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (1) มาตรา 13และมาตรา 13 (7) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ว่าด้วยการออกรางวัล พ.ศ. 2555 ข้อ 18 ประกอบมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่25มี.ค. 2563สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสลาก ดังนี้

เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่1เม.ย.2563จากวันที่1เม.ย.2563เป็นวันที่2พ.ค.2563ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

คืนเงินของผู้ที่ทำรายการจองสลากฯ งวดวันที่16เม.ย.2563ที่ได้มีการจำหน่ายสลากในระบบจองล่วงหน้าสลาก เมื่อวันที่ 20-21 มี.ค. 2563 ตามหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียนไว้

ระงับการจำหน่ายสลากงวดวันที่16เม.ย.2563และงวดวันที่2พ.ค.2563ที่จะจำหน่ายในเดือนเมษายน2563
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่25มี.ค.2563

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เว็บแทงหวยออนไลน์ มีให้แทงทุกหวย ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาล หวยยี่กี หวยฮานอย หวยลาว เว็บเรานั้นจ่ายหนัก จ่ายจริง หมดปัญหาเรื่องการโดนโกง สมัครสมาชิกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถเล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บแทงหวยออนไลน์

Leave a Comment